Avís legal

de l’Agència Digital de Barcelona – desenvolupament de comerç electrònic, pàgines web, pàgines de destinació, aplicacions web, etc.

INFORMACIÓ A L’USUARI

SW Web Digital Agency Barcelona CORP SL és responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i li informa que les seves dades seran tractades d’acord amb el que disposa la normativa vigent sobre protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (GDPR) sobre la protecció de les persones pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, per a la qual es proporciona la següent informació de processament:

Finalitat del processament de dades: mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per dur a terme el tractament són:

Enviar publicitat i comunicacions comercials per correu electrònic, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per l’Agència SW Web Digital a Barcelona CORP S.L. en relació amb els seus productes i serveis, o pels seus col·laboradors i proveïdors amb els quals l’empresa ha conclòs un acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals.
Realitzar estudis estadístics.
Processar comandes, sol·licituds o qualsevol tipus de reclamació feta per l’usuari a través d’un dels formularis de contacte disponibles.
Envieu el butlletí de la pàgina web.

Criteris de preservació de dades: es conserven les dades sempre que hi hagi un interès comú a mantenir la relació comercial, però quan ja no es necessita, es suprimeixen les dades amb les mesures de seguretat adequades per garantir la seva confidencialitat o la seva destrucció total.

Comunicació de dades: les dades no seran comunicades a cap destinatari, tret que sigui legalment requerit.

Drets de l’usuari:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
Dret d’accés, rectificació i supressió de les seves dades i restricció o oposició al tractament de les seves dades.
Dret a presentar una queixa davant l’autoritat supervisora ​​(agpd.es) si l’usuari considera que el tractament no compleix la normativa vigent.

Adreces on exercir els vostres drets:

Adreça postal: Agència digital de la Xarxa Web de Barcelona CORP S.L. Carrer Rector Ubach, 55 (SA 2)

08021 Barcelona España

Adreça de correu electrònic: [email protected]

CARACTERÍSTIQUES OBLIGATRIES O OPCIONALS DE LA INFORMACIÓ PRESTADA PER L’USUARI

Els usuaris, mitjançant la introducció de dades als camps del formulari de contacte o dels formularis que es descarreguen, expressament, lliurement i de manera inequívoca accepten que les seves dades siguin necessàries per complir les seves peticions, des del proveïdor, sabent que aquestes dades es van donar voluntàriament. L’Usuari garanteix que les dades personals subministrades a SW Web Digital Barcelona CORP S.L. són certes i que té la responsabilitat de comunicar-ne qualsevol modificació.

SW Web Digital Agency Barcelona CORP SL informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a tercers en cap cas i que cada cop que realitzi una transferència de dades personals, el consentiment exprés, informat i inequívoc Els usuaris es faran preguntes prèviament. Totes les dades sol·licitades al lloc són obligatòries perquè són necessàries per proporcionar un servei òptim a l’usuari. En el cas que no es transmetin totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis prestats s’adapten completament a les necessitats de l’usuari.

MESURES DE SEGURETAT

Que, d’acord amb el que disposa la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, SW Web Digital Agency Barcelona CORP SL compleixi totes les disposicions de la normativa RGPD, per al tractament de dades personals sota la seva responsabilitat, i els principis descrits a l’article 5 de la RGPD, segons la qual es tracti de manera lícita, justa i transparent respecte a la persona interessada. D’altra banda, el tractament d’aquestes dades serà adequat, pertinent i limitat a allò que sigui necessari a la vista dels propòsits per als quals es realitza.

SW Web Digital Agency Barcelona CORP SL garanteix que ha implementat les decisions tècniques i organitzatives adequades per implementar les mesures de seguretat establertes pel GDPR per protegir els drets i llibertats dels usuaris i que els ha proporcionat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

ÚS DEL PÁGINA WEB I SERVEIS D’USUARI

Llevat que hagin obtingut una autorització expressa prèvia de SW Web Digital Agency Barcelona CORP SL, els usuaris es abstindran d’obtenir o intentar obtenir qualsevol tipus de contingut. actes de text, gràfics, dibuixos, fitxers de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i, en general, qualsevol tipus de material accessible a través del portal o dels serveis que utilitzen, per altres mitjans que els que es posen a la seva disposició per a tal fi o aquells que normalment s’utilitzen per a Internet

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altre ús de la informació continguda a la pàgina web de SW Web Digital Agency Barcelona CORP SL (inclòs el seu propi disseny, configuració i aspecte del lloc web) que es realitzen sense autorització de SW Web Digital Agency Barcelona CORP SL constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Per facilitar-ne l’accés, l’Agència Digital Web de Barcelona Corp Corp S.L. pot incloure enllaços a pàgines web propietat o gestionades per tercers. En accedir a aquests llocs, revisareu i acceptareu les condicions d’ús d’aquesta pàgina abans d’utilitzar-la. També accepteu que SW Web Digital Agency Barcelona CORP S.L. no tingui cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines i no pot assumir cap responsabilitat per qualsevol material creat o publicat per aquests tercers. A més, l’enllaç a un lloc que no sigui SW Web Digital Barcelona Barcelona CORP S.L. no implica que vostè aprovi aquest lloc ni els productes o serveis als quals es refereix.

POLÍTICA DE COOKIES

Mitjançant aquest lloc, les dades personals dels usuaris no es recullen sense el seu coneixement i no es transfereixen a tercers.

El nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, l’activitat dels visitants i la freqüència d’ús s’analitzen per oferir el millor servei i facilitar l’ús del lloc. Aquesta és l’única raó per la qual l’Agència Digital Web de SW Corp de Barcelona utilitza la informació estadística desenvolupada per l’ISP.

SW Web Digital Agency Barcelona CORP S.L. utilitza cookies per recopilar informació dels usuaris i registrar adreces IP. Utilitza només cookies relacionades amb el nom d’usuari i tercers amb finalitats tècniques (les que permeten a l’usuari navegar pel lloc web i utilitzar les diferents opcions i serveis del lloc).

Per obtenir informació més detallada: /politica-de-cookies/

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS

L’empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, de cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi mitjançant aquest portal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts, així com els noms, logotips, marques i bases de dades accessibles a les pàgines web del Portal estan subjectes als drets de propietat industrial i intel·lectual de SW Web Digital Agency Barcelona CORP S.L. o de tercers propietaris. En cap cas, l’accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transferència o transferència, total o parcial, dels drets esmentats, ni cap dret d’ús, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del contingut. o la propietat de la propietat industrial sense la autorització prèvia i expressa concedida a aquest efecte per l’empresa o els titulars de drets de tercers, amb l’excepció dels drets per visualitzar i fer còpies per a ús personal i exclusiu de l’usuari. que sempre ha d’acord amb els principis de bona fe i la legislació vigent.

SW Web Digital Agency Barcelona CORP SL i altres noms de productes, serveis, gràfics i logotips són marques registrades de SW Web Digital Agency Barcelona CORP SL Els noms d’altres productes, serveis i empreses esmentats en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del portal present, serà la legislació espanyola.